Illustration poster Cidade Imaxinaria, Cidade da Cultura de Galicia, 2015.
Digital technique.